Ruby 2.0.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socket::Constantsモジュール > AF_SNA

constant Socket::Constants::AF_SNA

AF_SNA -> Integer[permalink][rdoc]
PF_SNA -> Integer

[TODO]

IBM SNA protocol。 Socket.open の第一引数 domain に使用します。