constant Encoding::KOI8_U

KOI8_U -> Encoding[permalink][rdoc][edit]

KOI8-U エンコーディング。

ウクライナ語のキリル文字で使われる8bit single-byteエンコーディングです。

[SEE_ALSO] https://en.wikipedia.org/wiki/KOI8-U