Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > SO_RECVUCRED

constant Socket::SO_RECVUCRED

SO_RECVUCRED -> Integer[permalink][rdoc]

[TODO]

Receive user credentials with datagram。