Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > SO_NKE

constant Socket::SO_NKE

SO_NKE -> Integer[permalink][rdoc]

[TODO]

socket-level Network Kernel Extension。