Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > SO_ACCEPTFILTER

constant Socket::SO_ACCEPTFILTER

SO_ACCEPTFILTER -> Integer[permalink][rdoc]

set accept filter on listening socket。 BasicSocket#getsockopt, BasicSocket#setsockopt の第2引数(optname)に使用します。

[SEE_ALSO] getsockopt(2freebsd), Socket::Constants::SOL_SOCKET