Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > SOCK_SEQPACKET

constant Socket::SOCK_SEQPACKET

SOCK_SEQPACKET -> Integer[permalink][rdoc]

固定最大長を持つストリーム通信。 Socket.open の第二引数 type に使用します。

[SEE_ALSO] Socket.open, socket(2), socket(2linux), socket(2freebsd)