Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > SOCK_RDM

constant Socket::SOCK_RDM

SOCK_RDM -> Integer[permalink][rdoc]

信頼性のあるデータグラム通信。 Socket.open の第二引数 type に使用します。

[SEE_ALSO] socket(2linux), Socket.open