Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > SOCK_DGRAM

constant Socket::SOCK_DGRAM

SOCK_DGRAM -> Integer[permalink][rdoc]

データグラム通信。 Socket.open の第二引数 type に使用します。

[SEE_ALSO] socket(2), Socket.open