Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > PF_RTIP

constant Socket::PF_RTIP

PF_RTIP -> Integer[permalink][rdoc]

Help Identify RTIP packets。 Socket.open の第一引数 domain に使用します。

[SEE_ALSO] socket(2freebsd)