Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > PF_KEY

constant Socket::PF_KEY

PF_KEY -> Integer[permalink][rdoc]

Internal key-management function。 Socket.open の第一引数 domain に使用します。

[SEE_ALSO] socket(2freebsd)