Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > MSG_ERRQUEUE

constant Socket::MSG_ERRQUEUE

MSG_ERRQUEUE -> Integer[permalink][rdoc]

Fetch message from error queue

BasicSocket#recv, BasicSocket#recvmsg の flags 引数に用います。

[SEE_ALSO] recv(2linux)