Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > IP_RECVTTL

constant Socket::IP_RECVTTL

IP_RECVTTL -> Integer[permalink][rdoc]

Receive IP TTL with datagrams。 BasicSocket#getsockopt, BasicSocket#setsockopt の第2引数(optname)に使用します。

[SEE_ALSO] Socket::Constants::IPPROTO_IP, ip(7linux), ip(4freebsd)