Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > IP_RECVSLLA

constant Socket::IP_RECVSLLA

IP_RECVSLLA -> Integer[permalink][rdoc]

[TODO]

Receive link-layer address with datagrams