Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > IFNAMSIZ

constant Socket::IFNAMSIZ

IFNAMSIZ -> Integer[permalink][rdoc]
IF_NAMESIZE -> Integer

インターフェース名文字列の最大長さ。

[SEE_ALSO] net/if.h(header)