Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > AF_NDRV

constant Socket::AF_NDRV

AF_NDRV -> Integer[permalink][rdoc]
PF_NDRV -> Integer

[TODO]

Network driver raw access。 Socket.open の第一引数 domain に使用します。