Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > socketライブラリ > Socketクラス > AF_INET6

constant Socket::AF_INET6

AF_INET6 -> Integer[permalink][rdoc]
PF_INET6 -> Integer

IPv6。 Socket.open の第一引数 domain に使用します。

[SEE_ALSO] sys/socket.h(header), socket(2freebsd), ipv6(7linux)