Ruby 2.2.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > shellライブラリ > Shellクラス > debug

singleton method Shell.debug

debug -> bool | Integer[permalink][rdoc]
debug? -> bool | Integer

[TODO]

デバッグ用フラグを参照します。