Ruby 2.2.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > shellライブラリ > Shellクラス > kill

instance method Shell#kill

kill(signal, job) -> Integer[permalink][rdoc]

[TODO]

ジョブにシグナルを送ります。

[PARAM] signal:
[PARAM] job: