Ruby 2.2.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > etcライブラリ > Etcモジュール > systmpdir

module function Etc.#systmpdir

systmpdir -> String | nil[permalink][rdoc]

システムのテンポラリディレクトリを返します。

require 'etc'
p Etc.systmpdir # => "/tmp"